De Brug is een speciale school voor basisonderwijs.

Kinderen die de school bezoeken hebben vaak al op zeer jonge leeftijd ervaren dat niet in ieders leven sprake is van een ononderbroken ontwikkeling. Dit te moeten erkennen valt voor de opvoeders thuis en op school niet mee. De kern van het onderwijs op De Brug wordt gevonden in het intensiever en specifieker werken met de ons toevertrouwde leerlingenpopulatie.  Als centrale uitgangspunten voor omgang en onderwijs worden respect voor elkaar, veiligheid en ontwikkeling van een positief zelfbeeld gehanteerd.

school bibliotheek

 www.jeugdbieb.nl

Jeugdbieb.nl  is een uitgebreide verzameling links naar informatieve websites, filmpjes en apps voor kinderen. Interessant, boordevol weetjes en feiten. Reuze handig bij het maken van werkstukken, spreekbeurten en presentaties.

 

 

Training sociale vaardighedenDe training is bedoeld voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar, die problemen ervaren in het contact met andere kinderen.

Wat zijn sociale vaardigheden?

Vertrouwen in mezelf

Complimenten

Grenzen aangeven

Andere kinderen zien en aanvoelen

Positieve denkhouding

Trots zijn op jezelf                                                                            

Samenwerken

 

Voor wie is deze training bedoeld.

Voor kinderen die:

√ niet durven zeggen wat ze vinden

√ weinig zelfvertrouwen hebben

√ agressief op anderen reageren

√ snel ruzie krijgen

√ gepest worden of zelf pesten

√ geen vrienden of vriendinnen hebben

 

Wat en waar is deze Training Sociale Vaardigheden?

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van anderhalf uur. Dit kan tijdens schooltijd op school ‘De Brug’. Deze training is bedoeld voor kinderen van ‘De Brug’ maar ook voor kinderen van andere scholen. Aan de training doen maximaal 8 kinderen mee. De kinderen krijgen elke week een opdracht mee naar huis waarbij de ouders/verzorgers kunnen helpen.

Hoe komt uw kind op deze training?

De leerkracht op school heeft een aanmeldingsformulier. Deze wordt door de ouders/verzorgers ingevuld en ondertekend. Via de Interne Begeleider komt het formulier bij de trainers terecht. Deze trainers nodigen ouders/verzorgers en kinderen uit voor een gesprek. Hierin wordt samen gekeken of een Training Sociale Vaardigheden geschikt is.

Voor meer informatie kunt u bellen naar SBO de Brug - Tel: 0548-613976