De Brug is een speciale school voor basisonderwijs.

Kinderen die de school bezoeken hebben vaak al op zeer jonge leeftijd ervaren dat niet in ieders leven sprake is van een ononderbroken ontwikkeling. Dit te moeten erkennen valt voor de opvoeders thuis en op school niet mee. De kern van het onderwijs op De Brug wordt gevonden in het intensiever en specifieker werken met de ons toevertrouwde leerlingenpopulatie.  Als centrale uitgangspunten voor omgang en onderwijs worden respect voor elkaar, veiligheid en ontwikkeling van een positief zelfbeeld gehanteerd.

Weerbaarheidstraining

Ook dit schooljaar krijgen de bovenbouwers lessen ‘Zelfbescherming’.
De jongens en de meisjes krijgen die lessen apart van elkaar. De lessen zefbescherming zijn er onder andere voor bedoeld om de kinderen voor te bereiden op het vervolgonderwijs.