De Brug is een speciale school voor basisonderwijs.

Kinderen die de school bezoeken hebben vaak al op zeer jonge leeftijd ervaren dat niet in ieders leven sprake is van een ononderbroken ontwikkeling. Dit te moeten erkennen valt voor de opvoeders thuis en op school niet mee. De kern van het onderwijs op De Brug wordt gevonden in het intensiever en specifieker werken met de ons toevertrouwde leerlingenpopulatie.  Als centrale uitgangspunten voor omgang en onderwijs worden respect voor elkaar, veiligheid en ontwikkeling van een positief zelfbeeld gehanteerd.

Techniek
 
De afgelopen jaren zijn er leskisten ontwikkeld door de leerkrachten die tijdens de creatieve middag worden gebruikt voor Techniek. Het komende schooljaar gaan we door met het ontwikkelen van leskisten die aansluiten bij het niveau van onze kinderen.
De leskisten die tot nu toe ontwikkeld zijn hebben als thema: bouwen, magnetisme, water, geluid, electriciteit en constructies.
 
Naast de leskisten doen we nog andere dingen met techniek. Zo gaan de bovenbouwgroepen elk jaar een dag naar Reggesteyn om een techniekmorgen bij te wonen en doen de schoolverlaters mee aan de Nijverdalse techniekdagen.