De Brug is een speciale school voor basisonderwijs.

Kinderen die de school bezoeken hebben vaak al op zeer jonge leeftijd ervaren dat niet in ieders leven sprake is van een ononderbroken ontwikkeling. Dit te moeten erkennen valt voor de opvoeders thuis en op school niet mee. De kern van het onderwijs op De Brug wordt gevonden in het intensiever en specifieker werken met de ons toevertrouwde leerlingenpopulatie.  Als centrale uitgangspunten voor omgang en onderwijs worden respect voor elkaar, veiligheid en ontwikkeling van een positief zelfbeeld gehanteerd.

Boekenplan

Wat is dit?                            

Boekenplan is een gratis uitleen van een combinatie van

 ·         prentenboeken / voorleesboeken

·         leesboekjes op niveau

·         suggesties / ideeën voor ouders

Voor wie?

·         kinderen van de Eekhoorntjes

·         ouders / verzorgers en familie

De boeken zijn om zelf te lezen, om voor te lezen en om samen te kijken en te lezen en er samen over te praten.

Waar en wanneer?

Een keer in de drie weken kunnen boeken worden geruild.

Dit gebeurt gewoon op school, onder schooltijd.

 Waarom?

Kinderen willen graag leren lezen, maar leren lezen is niet altijd even gemakkelijk. Als je plezier krijgt in het bezig zijn met boeken en met taal dan is dat een goede stimulans voor een kind om ook te willen leren lezen. Door samen boeken te lezen leert het kind veel. Kinderen leren zeggen wat ze vinden of voelen. Ze leren denken en vragen stellen. Door voor te lezen wordt de belangstelling van het kind voor boeken gewekt. Ook als de kinderen zelf beginnen met lezen blijft voorlezen van belang. De fantasie wordt geprikkeld, het kind gaat meelezen en leert nieuwe woorden en begrippen. Bij de voorleesboeken en de prentenboeken zitten suggesties die ouders / verzorgers of anderen kunnen gebruiken bij het boek. Bij voorbeeld welke vragen je kunt stellen, rijmpjes en taalspelletjes.

Uitleenregels.

·         De uitleen vindt plaats op school.

·         De uitleenperiode is 3 weken.

·         De uitleen is gratis.

·         Voor de uitleen gebruik je de tas van het boekenplan.

·         Op de tas zit een mapje met daarin je naam en de uitleenkaarten. Die blijven in dat       mapje.

·         Per keer mag je 1 prentenboek of voorleesboek lenen én nog een leesboekje op eigen niveau.   

·         Wees zuinig en netjes. Zorg dat de boeken op tijd en onbeschadigd worden ingeleverd.

·         Schade aan een boek kan een keer voorkomen, maar geen twee keer.

·         Op school wordt een verwerkingsblad gemaakt in de klas.