De Brug is een speciale school voor basisonderwijs.

Kinderen die de school bezoeken hebben vaak al op zeer jonge leeftijd ervaren dat niet in ieders leven sprake is van een ononderbroken ontwikkeling. Dit te moeten erkennen valt voor de opvoeders thuis en op school niet mee. De kern van het onderwijs op De Brug wordt gevonden in het intensiever en specifieker werken met de ons toevertrouwde leerlingenpopulatie.  Als centrale uitgangspunten voor omgang en onderwijs worden respect voor elkaar, veiligheid en ontwikkeling van een positief zelfbeeld gehanteerd.

Leerplichtfolder

Voor de actuele leerplichtfolder verwijzen wij u naar de volgende website van de gemeente Hellendoorn:
https://dloket.hellendoorn.nl/loket/pdc/totaalOverzicht.jspx?conversationContext=1 Onder het menu leerplicht vindt u alle informatie over dit onderwerp.