De 5 groepen van onze school

 

Eekhoorntjes

Uilen

Fazanten

Dassen

Vossen

Leeuwen

Onze school telt zes groepen, die met een dierennaam worden aangeduid. De groepen worden o.a. naar leeftijd ingedeeld. Dit houdt in dat de leerlingen in één groep op verschillende niveaus werken.

Door de lesroosters tot 11.25 uur gelijk te laten lopen wordt er elke morgen in niveaugroepen gewerkt. We proberen zoveel mogelijk niveaugroepen te vormen, zodat de kinderen in kleine groepjes les krijgen.

De hoogste groepen zijn groter dan de laagste groepen. Bij elk nieuw schooljaar worden de groepen opnieuw ingedeeld i.v.m. schoolverlaters en nieuwe leerlingen. Tussentijds doorschuiven van leerlingen door nieuwe aanmeldingen is incidenteel mogelijk.

Daar het zelden voorkomt dat het aantal schoolverlaters gelijk is aan het aantal nieuwe leerlingen en dat deze nieuwe leerlingen in dezelfde leeftijdsgroep vallen, zullen de bestaande groepen nooit geheel doorschuiven naar de volgende groep. We streven ernaar de schoolverlaters in de hoogste groep te plaatsen, maar wij wijzen erop, dat niet elke leerling in de hoogste groep vanzelfsprekend een schoolverlater is.

In overleg met de ouders/verzorgers, de directeur, de groepsleerkracht en andere deskundigen, wordt bepaald of een leerling schoolverlater wordt. Meestal is het niet mogelijk om in een vroeg stadium te bepalen wanneer en naar welke vervolgschool een leerling zal gaan.

Vervolgonderwijs
Wat zijn de mogelijkheden na onze school?

Een vraag die ieder jaar naar voren komt, soms al lang voor een leerling van school gaat. Het is gemakkelijk om te zeggen: bijna net als op de basisschool, maar zo eenvoudig is het echter niet.

We proberen de kinderen  naar het vervolgonderwijs te laten gaan wanneer het daar aan toe is. Dat kan vanaf twaalf jaar. In overleg met de ouders wordt de leerling aangemeld bij het vervolgonderwijs. Het vervolgonderwijs neemt haar eigen onderzoek af wat bepalend is voor toelating. Wij constateren dat de normering voor toelating zeer strak wordt gehanteerd.

Onze leerlingen gaan voornamelijk naar het VMBO en naar het praktijkonderwijs .