De Brug is een speciale school voor basisonderwijs.

Kinderen die de school bezoeken hebben vaak al op zeer jonge leeftijd ervaren dat niet in ieders leven sprake is van een ononderbroken ontwikkeling. Dit te moeten erkennen valt voor de opvoeders thuis en op school niet mee. De kern van het onderwijs op De Brug wordt gevonden in het intensiever en specifieker werken met de ons toevertrouwde leerlingenpopulatie.  Als centrale uitgangspunten voor omgang en onderwijs worden respect voor elkaar, veiligheid en ontwikkeling van een positief zelfbeeld gehanteerd.

Samenwerkingsverband

-Sbo De Brug maakt deel uit van het Federatief Samenwerkingsverband De Brug. Bij dit samenwerkingsverband zijn naast De Brug nog 18 basisscholen aangesloten. Het zijn alle openbare- en Protestants Christelijke scholen uit de gemeente Hellendoorn en basisschool De Regenboog uit Holten.
Voor verdere informatie over het samenwerkingsverband verwijzen wij u naar de website http://www.wsnsdebrug.nl